-maahanmuuttajille tai vieraskielisille

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien ja vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä lukiokoulutukseen ja menestyä lukio-opinnoissa. Tavoitteena on, että opiskelija hakeutuu lukioon valmistavan koulutuksen jälkeen.

Tavoitteena on

  • kehittää opiskelutaitoja
  • lisätä tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista
  • syventää eri tiedonalojen käsitteiden, ajattelutapojen ja ilmaisun hallintaa
  • vahvistaa tiedonhankintaa ja – soveltamistaitoja sekä tieto- ja viestintäteknistä osaamista

Opiskelija voi LUVA-koulutuksen aikana tarvittaessa korottaa perusopetuksen arvosanoja.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet2014  (pdf)