Opintojen sisältö

Opintojen laajuus on yhteensä 25 kurssia, joista

  • 10 kurssia suomen kieltä,
  • kolme kurssia muita kieliä,
  • kaksi kurssia matematiikkaa ja luonnontieteitä,
  • kaksi kurssia yhteiskuntatietoa ja kulttuurintuntemusta,
  • kaksi kurssia opinto-ohjausta ja
  • kuusi kurssia valinnaisia lukion oppiaineita

Luva-koulutuksen opetussuunnitelma