Opettajat

FM, rehtori, äidinkieli, kirjallisuus, terveystieto

Minna Vanhamäki

DI, apulaisrehtori, lehtori, fysiikka, kemia, tvt

Timo Lehto

KM, erityisopetus, virkavapaa

Iida Ekman

KM, musiikki

Noora Kataja

FM, lehtori, englanti, saksa

Teija Kauppinen

FM, lehtori, biologia, maantiede

Mari Kivikangas

FM, lehtori, ruotsi

Tytti Lehtola

FM tuntiopettaja, historia, yhteiskuntaoppi

Aleksandr Murashev

KM, opinto-ohjaus

Niina Määttälä

LitM, liikunta, terveystieto

Juho Puupponen

TM, uskonto, psykologia, filosofia

Marja Seppälä

FM, äidinkieli ja kirjallisuus, vs. erityisopetus

Tiina Stara

FM, lehtori matematiikka

Riikka Tervaskangas

TAM, kuvataide

Anne Uusitalo

Ota yhteyttä opettajiin Wilman kautta tai sähköostitse:etunimi.sukunimi@edu.pietarsaari.fi

Muu henkilökunta

Koulusihteeri

Vuokko Korpi

Huoltomies (Alerte)

Andreas Käld

Koulukeittiö (Alerte)

Katja Weckström

Siivoushenkilökunta (Alerte)

Marianne Koivumäki

Siivoushenkilökunta (Alerte)

Maarit Lehtinen

Siivoushenkilökunta (Alerte)

Mervi Viljaranta

Oppilashuoltohenkilökunta

Kuraattori

Sari Kalliosaari

Terveydenhoitaja

Jaana Lundqvist

Psykologi

Anne Pirttimaa